لینکستان بورس

پشم شیشه ایران كپشير
تولیدی کاشی تکسرام كترام
معدنی و صنعتی چادرملو كچاد
چینی ایران كچيني
کاشی و سرامیک حافظ كحافظ
صنایع خاک چینی ایران كخاك
معدنی دماوند كدما
کارخانجات تولیدی شیشه رازی كرازي
صنایع پتروشیمی کرمانشاه كرماشا
توسعه معادن روی كروي
سایپا شیشه كساپا
صنایع کاشی و سرامیک سینا كساوه
سرامیک های صنعتی اردکان كسرا
پارس سرام كسرام
کاشی سعدی كسعدي
ذغال سنگ نگین طبس كطبس
فرآورده های نسوز پارس كفپارس
فرآورده های نسوز ایران كفرا
شیشه قزوین كقزوي
شیشه و گاز كگاز
معدنی و صنعتی گل گهر كگل
کاشی الوند كلوند
تامین ماسه ریخته گری كماسه
معادن منگنز ایران كمنگنز
کاشی نیلو كنيلو
ورزیران كورز
تولیدی گرانیت بهسرام كهرام
شیشه همدان كهمدا
آبسال لابسا
آزمایش لازما
گروه صنعتی بوتان لبوتان
تولیدی بهمن لبهمن
پارس الکتریک لپارس
ایران پویا لپويا
گسترش صنایع پیام لپیام
توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما لجام
لوازم خانگی پارس لخانه
پارس خزر لخزر
سرما آفرین لسرما
کارخانجات مخابراتی ایران  لکما
صنايع‌مخابراتي‌راه‌دورايران‌ لمخابر
داده پردازی ایران مداران
ایران ارقام مرقام
بیمه ملت ملت
پتروشیمی ممسنی  ممسنی
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه میدکو
بیمه میهن میهن
نساجی بروجرد نبروج
پشم‌ بافي‌ توس‌ نتوس
ایران مرینوس نمرينو
بیمه نوین نوین
نیرو سرمایه نیرو
سرمایه گذاری آتیه دماوند واتي
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان واحیا
سرمایه گذاری البرز والبر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید واميد
بانک انصار وانصار
لیزینگ ایرانیان وايران
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان وآذر
سرمايه‌گذاري‌كارآفرين‌(هلدينگ‌) وآردل
بیمه کارآفرین وآفری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانك
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) وبشهر
بانک صادرات ایران وبصادر
بانک ملت وبملت
سرمایه گذاری بوعلی وبوعلي
سرمایه گذاری بهمن وبهمن
سرمایه گذاری صنعت بیمه وبيمه
بانک پارسیان وپارس
بانک پاسارگاد وپاسار
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی وپترو
داروپخش (هلدینگ) وپخش
پست بانک ایران وپست
بانک تجارت وتجارت
توسعه شهری توس گستر وتوس
سرمایه گذاری توسعه ملی وتوسم
سرمایه گذاری پارس توشه وتوشه
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران وتوصا
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ) وتوكا
سرمایه گذاری خوارزمی وخارزم
بانک خاورمیانه وخاور
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) ورنا
سرمایه گذاری سایپا وساپا
سرمایه گذاری ساختمان ایران وساخت
سرمایه گذاری سپه وسپه
گروه صنعتی سدید (هلدینگ) وسديد
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک وسكاب
بانک سینا وسينا
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال وشمال
بانک شهر وشهر
گروه صنایع بهشهر ایران وصنا
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی وصندوق
سرمایه گذاری صنعت و معدن وصنعت
شرکت اعتباری عسکریه(سهامی عام)  وعسگر
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) وغدير
بانک قوامین وقوام
تکادو  وکادو
مالی و اعتباری کوثر مرکزی وکوثر
بانک کارآفرین وكار
بانک گردشگری وگردش
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان وگستر
لیزینگ رایان سایپا ولساپا
لیزینگ صنعت و معدن ولصنم
لیزینگ خودرو غدیر ولغدر
ليزينگ‌ايران‌ وليز
بیمه ما وما
توسعه معادن و فلزات ومعادن
سرمایه گذاری ملت وملت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ) وملي
سرمایه گذاری صنعت نفت ونفت
بانک اقتصاد نوین ونوين
سرمایه گذاری نیرو ونيرو
سرمایه گذاری ملی ایران ونيكي
شرکت ارتباطات سیار ایران  همراه
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان ۱۳۸۵ساعت 13:14  توسط   |